مبارک باد

 

 

السلام ای پور زیبای علی

السلام ای حجت ربّ جلی

السلام ای گوهرِ اهلِ ولا
السلام ای پادشاهِ سامرا

السلام ای چشمه‌ی عشق و شعور
السلام ای از تو شیعه در غرور

السلام ای لحظه‌های نابِ عشق
السلام ای باب مهدی بابِ عشق

 

با نام حَسَن، باب یازدهم کتاب امامت نگاشته می شود

 و این، مژده ای است برای ما که چیزی به
کلیّت روشنی نمانده است.

چیزی نمانده به سرزدنِ یگانه گوهر عشق و اتمام حجت،
از هم اکنون، دنیا چشمان پرفروغش را به انتظار می نشیند

میلاد یازدهمین امام، و سیزدهمین کشتی نجات آقا امام حسن عسکرى (ع) بر شما مبارک باد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید