روحانی: مسئولان کنونی نتوانستند مسائل بین المللی را درست بشناسند

  روحانی: مسئولان کنونی نتوانستند مسائل بین المللی را درست بشناسند


آفتاب: آنهایی که گفتند قطعنامه‌ای در کار نیست، شورای امنیتی در کار نیست باید بدانند که نتوانستند مسائل بین المللی را درست بشناسند و تشخیص بدهند. موقعیت حساسی داریم و کسانی که می‌توانند از طریق مذاکره و منطق با جهان حرف بزنند باید مسائل را حل و فصل کنند و مذاکرات هسته‌ای را در دست بگیرند. ما باید قدرت ملی داخلی را در دست بگیریم و این وقتی محقق خواهد شد که دولت ما فراجناحی باشد. باید قدرت ملی خود را بسازیم و بعد با تدبیر با جهان مذاکره کنیم. این که جلوی جنگ گرفته شد و مذاکرات سازنده صورت گرفت این چیزی است که یک بار تجربه شده و می‌توانیم این را تکرار کنیم.
/ 0 نظر / 21 بازدید