گلشیفته فراهانی و عکس با فرح پهلوی
مرجع : خبرگزاری فارس
گلشیفته فراهانی با همسر شاه مخلوع ایران عکس یادگاری انداخت.
افکار- گلشیفته فراهانی، در حاشیه اکران فیلم «سنگ صبور» در پاریس با فرح دیبا، همسر شاه مخلوع ایران عکس یادگاری انداخت.