دود توهین به مسئولان و نخبه های کشورمان کار استکبار است...

چرا در یک کشور اسلامی باید به راحتی به رئیس جمهوری که 8 سال عهده دار امور اجرایی بود توهین شود؟

چه کسانی این وسط سود می کنند؟

مردم باید ساده لوح نباشند و اگر شخصی هم مرتکب تخلف شده از قانون بخواهند که جوابش را بدهد..........

 

 

عکس/توهین به احمدی نژاد در اصفهان

طراحان این بنر تبلیغاتی با توصیف توهین آمیز محمود احمدی نژاد با لقب «گردوی کوچک»، اوج بد سلیقگی خود را به نمایش گذاشتند.